Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ bởi Hỗ trợ tài liệu   Hỗ trợ bởi Hỗ trợ kỹ thuật   Hỗ trợ bởi Skype
  • Mã tài liệu: 1500
  • Tác giả:
  • Nhà xuất bản:
  • Lượt xem: 175
  • Số trang: 5
  • Người Đăng: danthanh
  • Ngày đăng: 2014-04-19 09:21:23

Lượt tải : 6

Download

Tài liệu cùng thể loại

Bộ tài liệu này bao gồm nội dung Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các phụ lục đi kèm thông tư. Phụ lục đi kèm bao gồm 03 mẫu:

  • Mẫu hợp đồng Lao động
  • Mẫu phụ lục HĐ Lao động
  • Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc
Tai san sk tri tue trong QC trang trong2 QC trang trong

Phần mền hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ